Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

CIT-8 do 30 czerwca. Sprawozdania finansowe bez zmian. Rozporządzanie w Dzienniku Ustaw

Iwona Maczalska

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Czy termin na składanie sprawozdań finansowych zostanie wydłużony?

» MF przedstawiło terminy sprawozdawcze za 2022 r.

Z niecierpliwością czekaliśmy na publikację aktu prawnego wskazującego ostateczne terminy składania deklaracji CIT-8 i zapłaty podatku. Niestety wbrew oczekiwaniom środowiska księgowego w 2023 roku termin na sporządzenie sprawozdań finansowych nie został wydłużony.

Czekasz na najnowszy wzór CIT-8 w wersji 32? Pobierz interaktywny druk

Sprawozdania finansowe i CIT-8 za 2022 rok

Źródło: rcl.gov

Terminy sprawozdawcze 2023. Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw

W myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2023 poz. 530):

1. Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2023 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

  1. złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.,
  2. wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku ‒ o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, 2640 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 185, 326 i 412), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2023 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin, o którym mowa w art. 28r ust. 1 ustawy, do złożenia deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

 

§ 3. Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2023 r. termin do wykonania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 ustawy, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

 

§ 4. Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2023 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, do złożenia informacji określonej w tym przepisie według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

 

Oznacza to, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów nie 31 marca 2023 r., a 30 czerwca 2023 r. będzie ostateczną datą m.in. na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2022 a 28 lutego 2023 r. (CIT-8, CIT-8AB);
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Sprawozdania finansowe bez zmian

Wspomniane rozporządzenie nie wpływa na wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych. Ostateczny termin w 2023 roku przypadnie 31 marca.

KsięgowośćCIT