Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dlaczego PIT dla emeryta z ZUS różni się od tego z 2022 roku?

Redakcja PIT.pl

Dlaczego PIT-11A/40A, który wystawia ZUS, jest w tym roku inny od poprzedniego?

Różnice w deklaracjach PIT 2021 i 2022 r.

ZUS na wystawionej deklaracji PIT za 2021 r. oprócz podstawowego świadczenia emerytalno-rentowego, wskazywał 13 i 14 emeryturę, ponieważ w 2021 r. te świadczenia były opodatkowane.

Na deklaracji PIT za 2022 r. zostało wykazane tylko podstawowe świadczenie emerytalno-rentowe, bez 13 i 14 emerytury, ponieważ w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenia były wolne od podatku dochodowego.

Na deklaracji PIT za 2022 r. wykazuje się natomiast składkę zdrowotną pobraną od tych świadczeń.

Zasady dot. zastosowanej stawki podatku

Stawka podatku 12% jest stosowana w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., jeżeli dochód nie przekroczył 120 000 zł.

Jeżeli dochód przekroczył 120 000 zł, wówczas od nadwyżki ponad tę kwotę podatek został naliczony według stawki 32%.

Małoletni uprawnieni do renty rodzinnej otrzymają odrębną deklarację PIT

Od 01.07.2022 r. renty rodzinne dla małoletnich dzieci stanowią ich dochód. Dochód dziecka podlega opodatkowaniu i wykazywany jest w odrębnej deklaracji PIT na imię i nazwisko dziecka. Jeżeli osoba małoletnia, która jest uprawniona do renty rodzinnej, osiągnęła dochód nieprzekraczający 30 tys. zł, to nie zapłaci podatku dochodowego, a pobrane przez ZUS zaliczki powinny zostać odzyskane w ramach rozliczenia rocznego podatku.

Rozliczenie podatku za pobrane świadczenie niezrealizowane

Osoby, które pobrały w 2022 r.:

  • niezrealizowane świadczenie należne po osobie zmarłej lub
  • alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody,

otrzymały z ZUS informację o dochodach (PIT-11). Na jej podstawie mogą się rozliczyć z podatku za to świadczenie.

Źródło: Zus

PIT-11ZUSEmeryturyRozliczenie roczne