Pobierz e-pity 2022
Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach

Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy, podaje w tym dokumencie m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zakres tych uprawnień uległ ostatnio zmianie za sprawą dwóch nowelizacji Kodeksu pracy ...

Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach

Zmiany dotyczące faktur zaliczkowych od 1 września br.

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3242). Nowelizacja ta przede wszystkim wprowadza przepisy dotyczące obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. Przy czym od 1 września 2023 r. mają wejść w życie zmiany dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących ...

Zmiany dotyczące faktur zaliczkowych od 1 września br.

ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

W przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność uzyska prawo do zasiłku macierzyńskiego, wówczas przez cały okres pobierania tego świadczenia musi - jako przedsiębiorca - opłacać za siebie tylko składkę zdrowotną. Jeśli natomiast kwota pobieranego zasiłku macierzyńskiego nie przekracza 1.000 zł ...

ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

Sprzedaż firmowej mieszkaniówki w pdof

Wielu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w prowadzeniu działalności gospodarczej wykorzystuje lokale i budynki mieszkalne będące ich własnością. Z różnych przyczyn te składniki majątku bywają przedmiotem sprzedaży. Rozliczenie w pdof takiej transakcji odbywa się na szczególnych zasadach ...

Sprzedaż firmowej mieszkaniówki w pdof

Wyposażenie w księgach rachunkowych

Składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, które w ocenie jednostki mają nieistotną wartość, mogą nie być kwalifikowane do środków trwałych. W ramach uproszczeń wynikających z polityki rachunkowości można uznać je za wyposażenie i odnieść bezpośrednio do kosztów jako zużycie materiałów ...

Wyposażenie w księgach rachunkowych