Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

IP BOX Innovation Box

Katarzyna Sudaj 29.11.2019 09:59 (aktualizacja: )

Dla dochodów osiąganych od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono możliwość korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej B+R oraz IP-Box jednocześnie (tzw. ulga na symultaniczny IP Box). Do tej pory podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane nie miał możliwości korzystania z obu ulg naraz. Ta zmiana prawa wynikająca z przepisów Polskiego Ładu jest zachętą dla firm do wytwarzania własności intelektualnej i rejestrowania jej w Polsce.


Źródło:  www.podatki.gov.pl

Co to jest ulga IP Box?

Ulga IP Box (znana też jako Innovation Box lub Patent Box) została wprowadzona w CIT i PIT w 2019 r. Jest kierowana do podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R). Ulga ta to preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne IP (prawo własności intelektualnej), wówczas zyski, które z niej płyną są opodatkowane jedynie stawką 5% podatku dochodowego.

W 2022 roku znana już ulga IP box została zmodyfikowana i wprowadzono możliwość równoczesnego korzystania z połączonych ulg IP box i badawczo-rozwojowej +R. W ten sposób rząd chce zachęcić firmy do wytwarzania własności intelektualnej i do rejestrowania jej w Polsce, a nie zagranicą.

Preferencyjna stawka podatku - kto może z niej skorzystać?

Ulga na IP Box jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

Prawo do opodatkowania 5% stawką podatkową dochodów uzyskanych z kwalifikowanych IP nie jest uzależnione od wielkości podmiotu ani też formy prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Prace badawczorozwojowe nie muszą być prowadzone przez podatnika we własnych centrach badawczorozwojowych (nie każdy podatnik posiada w swoich strukturach centra badawczorozwojowe). Z preferencyjnej 5% stawki podatkowej mogą korzystać wszyscy podatnicy spełniający warunki z art. 24d-24e ustawy o CIT (analogicznie z art. 30ca-30cb ustawy o PIT).

Co to są kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej to m.in.

  • patenty,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • autorskie prawo do programu komputerowego.

Ulga jest skierowana np. do firm, software house‘ów, laboratoriów, które m.in. tworzą kody, opracowują formuły nowych leków, ulepszają technologie i tworzą dzięki temu nowe, niewystępujące na rynku produkty.

Objaśnienia MF do ulgi IP box

Kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej spełniające łącznie trzy warunki:

  1. zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;
  2. należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT (odpowiednio art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT);
  3. podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

 

Ulgi B+R i IP Box jednocześnie - nowość od 2022

Pakiet ulg B+R i IP Box jest odpowiedzią na potrzeby firm. Do tej pory podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box), nie miał możliwości korzystania z obu ulg równocześnie. W rozliczeniu rocznym za 2022 rok może po raz pierwszy skorzystać z takiej opcji. To zachęta do wytwarzania własności intelektualnej oraz do  rejestrowania jej w Polsce.

Oznacza to, że podatnik ma prawo przy określaniu dochodu z tytułu kwalifikowanego IP Box odliczyć koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego dochodu IP Box.

Podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box nie będzie zatem zobligowany do dokonania wyboru na koniec roku podatkowego pomiędzy dwoma „wykluczającymi się” preferencjami, tak jak to było do końca 2021 r.

 

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy dla ulgi IP box trzeba mieć własne centrum B+R?

Prawo do opodatkowania 5% stawką podatkową dochodów uzyskanych z kwalifikowanych IP nie jest uzależnione od wielkości podmiotu ani też formy prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Prace badawczorozwojowe nie muszą być prowadzone przez podatnika we własnych centrach badawczorozwojowych (nie każdy podatnik posiada w swoich strukturach centra badawczorozwojowe). Z

2. Na czym polega ulga IP box?

Określone dochody opodatkowane są według preferencyjnej stawki podatku (5%). Ulga IP Box została wprowadzona w 2019 r. i przewidziana jest właściwie dla wszystkich podatników rozliczających się na zasadach ogólnych lub według jednolitej 19% podatku dochodowego.

Polski Ład - ulga IP Box

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z nowych ulg i odliczeń. Nowy system ulg ma zachęcić firmy do wytwarzania własności intelektualnej i do jej rejestrowania w Polsce. Przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych może jednocześnie korzystać z IP Box i ulgi B+R ...

Polski Ład - ulga IP Box

Programiści i naukowcy, badacze będą mieli lepiej - 5 proc. PIT i CIT

Już od 2019 r. ma obowiązywać tzw. IP box, czyli pakiet przywilejów podatkowych w obszarze praw własności intelektualnej. Obejmie on działalność badawczo-rozwojową w obszarach, w których wytwarzane mogą być prawa własności intelektualnej. Badania i rozwój w przypadku ulgi nie powinny przy tym kojarzyć się wyłącznie z laboratoriami i instytutami naukowymi ...

Programiści i naukowcy, badacze będą mieli lepiej - 5 proc. PIT i CIT