Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Pit 0 Ulga zerowy PIT dla młodych poniżej 26. r.ż.

Redakcja PIT.pl 19.12.2019 18:37 (aktualizacja: )

Rozliczając przychody uzyskiwane w 2022 roku osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia mają możliwość skorzystania z tzw. zerowego podatku PIT. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie dotyczy jednak wszystkich form zarobkowania.

Ulga dla młodych 2021
Źródło: shutterstock.com

Czym jest PIT 0 "zero" dla młodych?

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynagrodzeń uzyskiwanych od 1 sierpnia 2019 roku, skierowane jest do osób młodych, które nie ukończyły jeszcze 26. r.ż.

Ulga ta dotyczy jednak wyłącznie przychodów uzyskiwanych na podstawie:

  1. Umowy o pracę (tzw. stosunek pracy),
  2. Pracy nakładczej,
  3. Spółdzielczego stosunku pracy,
  4. Umów zlecenia.

Uwaga!

Podatnik ma prawo łączyć wiele różnych źródeł przychodu. Nie wpływa to w żaden sposób na ograniczenie prawa do ulgi.

Zmiany w uldze dla młodych 2022 - praktyki studenckie, staż uczniowski

Od stycznia 2021 roku obowiązują zmiany dotyczące ulgi dla młodych. W myśl Ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2123) zwolnione z podatku będą również przychody uzyskane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, czy  z tytułu odbywania stażu uczniowskiego. 

» Jak poprawnie wypełnić PIT-11 dla pracownika ze zwolnieniem dla młodych do 26. r.ż.?

Zmiany te będą dotyczyły przychodów osiąganych od 1 stycznia 2021 roku, więc uwzględnimy je w aktualnym rozliczeniu rocznym PIT składanym na początku 2022 roku.

Limit dochodów uprawniających do zwolnienia z PIT w 2022 roku

Ulga dla osób młodych, do ukończenia 26 roku życia obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku. Rok 2019 był specyficzny dla rozliczania tej ulgi. Ponieważ tzw. zerowy PIT został wprowadzony w trakcie 2019 roku, obowiązywał wyłącznie przez pięć miesięcy 2019 roku. Miało to wpływ m.in. na obniżenie limitu przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi. Sytuacja zmieniła się w 2020 roku i nadal obowiązuje w latach 2021-2022. Ile wynosi limit dochodów ?

Od 1 stycznia 2021 roku (w odniesieniu do przychodów, które zostały uzyskane od tego dnia) roczny limit przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi dla młodych wynosi 85 528 zł.Miesięczne zarobki mogą zatem oscylować wokół kwoty 7127 zł brutto. Ale uwaga!  Limit dochodów jest roczny. Oznacza to, że również krótsze umowy z wyższymi wynagrodzeniami nie będą podlegały opodatkowaniu, o ile tylko łącznie nie przekroczono kwoty 85.528 zł.  Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

 

Limit obowiązujący w 2019 roku

Limit obowiązujący w 2022 roku

Ulga dla młodych – limity przychodów

35.636,67 zł

85.528,00 zł

 

 

Przychody w 2019 roku

Przychody w 2022 roku

Ulga dla młodych – jakich przychodów dotyczy?

Uzyskane w okresie sierpień-grudzień 2019 roku

Uzyskane w okresie styczeń – grudzień 2021 roku

Źródło PIT.pl (Opracowanie własne)

PIT 0 dla młodych a roczne rozliczenie PIT składane w 2023 roku

Podatnik uzyskujący wyłącznie przychody objęte tzw. ulgą dla młodych pozostaje zwolniony z obowiązku rozliczania rocznej deklaracji PIT za 2022 rok, składanej w 2023 roku. Pozostali podatnicy w deklaracji PIT za 2022 rok zobowiązani są wykazać i rozliczyć kwoty wynagrodzeń przekraczające wartość limitu ulgi dla młodych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., a więc kwoty 85 528 zł.

Składki ZUS a zerowy PIT dla młodych

Osoby objęte obowiązkiem zapłaty składek ZUS społecznych oraz składki zdrowotnej, chcące skorzystać z ulgi w PIT nie są zwolnione z obowiązku zapłaty należnych składek ubezpieczeniowych.

Wspólne rozliczenie PIT małżonków - jaki limit przychodów?

Wątpliwości budzi limit dochodów w przypadku wspólnego rozliczania zeznania PIT małżonków. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów w wydanym przez siebie objaśnieniu ,,W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) – limit w wysokości 85 528 zł przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi. Niewykorzystana przez jednego z małżonków część limitu z danego roku nie podlega rozliczeniu w ramach limitu przysługującemu drugiemu małżonkowi, ani nie zwiększa limitu przysługującego (podatnikowi albo małżonkowi) w kolejnych latach (ulga „nie przechodzi” na następny rok podatkowy).

Ulga dla młodych w praktyce

Ustawowo określone świadczenia uzyskiwane przez osoby młode do ukończenia przez nie 26. roku życia korzystają na gruncie pdof ze zwolnienia od podatku nazywanego zerowym PIT lub zwolnieniem dla młodych, uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof. Choć zwolnienie to funkcjonuje już jakiś czas, płatnicy nadal mają problemy z jego stosowaniem ...

Ulga dla młodych w praktyce

Zasady stosowania ulgi dla młodych

Osoby do ukończenia 26. roku życia, w odniesieniu do wartości ściśle określonych świadczeń generujących przychody w pdof, mają prawo do korzystania ze zwolnienia od tego podatku. Jest ono popularnie nazywane zerowym PIT lub zwolnieniem dla młodych ...

Zasady stosowania ulgi dla młodych