Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT-2K ulga budowlana odsetkowa

08.05.2018 14:25 (aktualizacja: )

Druk PIT-2k związany jest z ulgą odsetkową i rozpoczęciem odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Przepisy regulujące ulgę utraciły moc w swoim pierwotnym kształcie w 2007 r., niemniej ulga przysługuje nadal osobom, które do tego czasu nabyły do niej prawo. 

PIT-2K dla kogo?

Źródło: shutterstock

Regułą w przypadku ulgi odsetkowej będzie obecnie – ze względu na jej usunięcie z systemu podatkowego i jej działanie tylko na zasadzie praw nabytych - wyszczególnianie kwoty odliczanych odsetek jedynie w deklaracji rocznej oraz na druku PIT/D. Natomiast PIT-2K to załącznik składany wyłącznie w związku z rozpoczęciem rozliczania ulgi odsetkowej. W latach kolejnych, w których podatnik korzysta z tej ulgi, PIT-2k nie jest bowiem dołączany do deklaracji rocznej.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-2K (8)Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
- druk dostępny niebawem

Oświadczenie wskazuje na faktyczną wartość wydatków poniesionych w związku z inwestycją, która była podstawą udzielenia kredytu związanego z ulgą odsetkową. Oświadczenie składa się jednorazowo w roku, w którym rozpoczyna się korzystanie z ulgi odsetkowej (może to być inny rok niż rok zakończenia inwestycji budowlanej). W roku tym można korzystać również z odliczenia odsetek zapłaconych przed rokiem rozpoczęcia korzystania z ulgi (przed zakończeniem inwestycji).

W przypadku, gdyby podatnik na jakiś czas przeznaczył mieszkanie na inne cele niż własne cele mieszkaniowe (np. wynajął mieszkanie), a następnie ponownie powrócił do prywatnego wykorzystywania nieruchomości – nie musi ponownie składać PIT-2K. Wystarczy kontynuacja odliczeń w deklaracji załączniku PIT/D.

Rozliczenie rocznePodatek PIT