Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT-OP

Piotr Szulczewski 08.05.2018 14:28 (aktualizacja: )

PIT-OP jest oświadczeniem w sprawie złożenia wniosku o przekazanie 1,5% podatku wynikającego z rocznego rozliczenia podatkowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

1% na rzecz OPP na PIT-OP emeryta, rencisty

Źródło: shutterstock

 

Uwaga! W 2023 roku przekażesz więcej na rzecz OPP. Za sprawą Polskiego Ładu w rocznych zeznaniach PITpodatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku, jak miał to miejsce dotychczas, lecz 1,5%. Więcej na ten temat w artykule ,,Polski ład 2.0 z podpisem Prezydenta, najważniejsze zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r.".

 

PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe. W oświadczeniu podatnik wskazuje KRS oraz cel szczególny, na jaki chce przekazać 1% podatku wynikającego z rozliczenia sporządzonego przez organ ZUS.

Podatnik może również wyrazić zgodę na podanie organizacji pożytku publicznego swoich danych osobowych – celem poinformowania jej o tym, kto przekazał na jej rzecz 1,5% podatku.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-OP (2)Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Nie ma możliwości modyfikować kwoty, jaka przekazana będzie na rzecz organizacji pożytku publicznego. W formie wniosku PIT-OP przekazać można wyłącznie 1,5% podatku z PIT-40A.

PIT-OP przekazać można do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (w 2023 roku do dnia 2 maja). Nie należy przekazywać PIT-OP do organów ZUS.

Jeżeli emeryt lub rencista zarabia dodatkowo w inny sposób niż za pośrednictwem organu emerytalnego lub rentowego, powinien samodzielnie rozliczyć się na deklaracji podatkowej (a nie poprzez PIT-40A od organu). W takim przypadku PIT-OP nie obowiązuje – nie należy go składać.

Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest PIT-OP?

PIT-OP to Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. To oświadczenie, dzięki któremu emeryci i renciści rozliczający PIT za pośrednictwem ZUS mają możliwość przekazania 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Druk za 2022 rok należy przygotować i przesłać do urzędu skarbowego do 2 maja 2023 r.

2. Czy trzeba składać PIT-OP?

Nie, nie trzeba, ale dzięki niemu można przekazać 1,5% podatku z PIT dla wybranej OPP. Oświadczenie PIT-OP możemy przekazać do urzędu skarbowego zarówno w formie cyfrowej, przez Internet, jak i pod postacią tradycyjnych papierowych formularzy wysyłając deklarację do urzędu skarbowego do końca kwietnia 2023 roku. Nie ma natomiast obowiązku wysyłania oświadczenia do ZUS.

3. Czy PIT-OP trzeba składać co roku?

Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nie trzeba składać co roku.

4. Jak złożyć PIT-OP?

PIT-OP przekazać można w dowolnej formie – elektronicznie z podaniem danych uwierzytelniających lub z wykorzystaniem e-podpisu, osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym.

5. Czy 1% podatku idzie z mojego zwrotu?

Nie, nie ze zwrotu. Od 2023 roku przekazujemy nie 1% a już 1,5% podatku dla wybranej OPP. I to 1,5% podatku, czyli umniejsza należność dla Państwa, a nie pochodzi ze zwrotu z PIT dla podatnika. To nasza dyspozycja dla państwa, aby celowo wykorzystać płacone przez nas podatki, wspierając wybraną organizację pożytku publicznego.

6. Kto nie może przekazać 1% podatku?

1,5% podatku nie przekaże ten, kto go nie płaci albo nie wpisze takiej dyspozycji do swojego zeznania podatkowego. Jest to 1,5% z podatku PIT (od osób fizycznych), więc nie mogą go przekazać spółki, które rozliczają podatek dochodowy od osób prawnych CIT.

7. Ile można dostać z 1% podatku?

Beneficjentami 1,5% podatku są OPP. Każda z nich dostanie tyle, ile wskaże podatnik w swoim pit-37 lub pit-36 itd. 1 114 mln zł– tyle w 2022 r. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP) z rozliczenia 1 procenta PIT za 2021 r.

1 procent dla OPPRozliczenie roczne