Pobierz e-pity 2022

Macierzyństwo

Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach

Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy, podaje w tym dokumencie m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zakres tych uprawnień uległ ostatnio zmianie za sprawą dwóch nowelizacji Kodeksu pracy ...

Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach

ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

W przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność uzyska prawo do zasiłku macierzyńskiego, wówczas przez cały okres pobierania tego świadczenia musi - jako przedsiębiorca - opłacać za siebie tylko składkę zdrowotną. Jeśli natomiast kwota pobieranego zasiłku macierzyńskiego nie przekracza 1.000 zł ...

ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

Podwyżka zasiłku macierzyńskiego. Czy i kiedy rodzice zyskają?

W związku implementacją do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. Dyrektywa work-life balance) pod koniec kwietnia weszły w życie przepisy zmieniające m in. kodeks pracy oraz ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmianie uległ ...

Podwyżka zasiłku macierzyńskiego. Czy i kiedy rodzice zyskają?