Pobierz e-pity 2022

Ubezpieczenia wypadkowe

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 15:04 (aktualizacja: )

Zmiany w składce wypadkowej od 1 kwietnia 2021 r.

Począwszy od 1 stycznia 2003 r. wysokość składek na ubezpieczenie chorobowe podlega różnicowaniu ze względu na występujące u pracodawcy ryzyko, zgodnie z art.29 i nast. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002r., Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2002r., Nr 200, poz. 1692 z późn. sprost.).

Zgodnie z art.29 ust.1 cyt. ustawy, składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli od 1 kwietnia 2018 r. 1,67 % (na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków Dz.U. 2018 poz. 502).

Zgodnie z art.29 ust.2 cyt. ustawy, Stopę procentową dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ustala ZUS, jeżeli płatnik był zobowiązany do przekazywania stosownej informacji o ryzyku ZUS-IWA. Jeżeli nie był do tego zobowiązany, będzie ją przekazywać przez trzy kolejne lata, a potem ZUS będzie posiadał informacje pozwalające na ustalenie stawki. W tym czasie płatnicy ci samodzielnie ustalają stawkę.

Więksi płatnicy ustalają wysokość składki we własnym zakresie.

  • Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. 2019 poz. 757).

Archiwum - Ubezpieczenia wypadkowe

Począwszy od 1 stycznia 2003r. wysokość składek na ubezpieczenie chorobowe podlega różnicowaniu ze względu na występujące u pracodawcy ryzyko...