Pobierz e-pity 2022

ZUS dla nowych firm - Składki na ubezpieczenia społeczne dla rozpoczynających działalność

Katarzyna Sudaj 08.05.2018 15:07 (aktualizacja: )

Składki ZUS nowych przedsiębiorców od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

 

Podstawa wymiaruSkładki ZUS styczeń-czerwiec 2023
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-06.2023Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Emer.Rent.Chor.Wyp.
1047,00 złxxx zł**1047,00 zł204,37 zł83,76 zł25,65 zł17,48 złxxx**

 

 

Składki ZUS nowych przedsiębiorców od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

 

Podstawa wymiaruSkładki ZUS lipiec-grudzień 2023
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 07-12.2023Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Emer.Rent.Chor.Wyp.
1080,00 złxxx zł**1080,00 zł210,82 zł86,40 zł26,46 zł18,04 złxxx**

Składki ZUS dla nowych firm 2023. Przedsiębiorcy zapłacą 609 zł więcej w skali roku

Składki ZUS nowych przedsiębiorców od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

 

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2022
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2022Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Emer.Rent.Chor.Wyp.
903,00 złxxx zł**903,00 zł176,27 zł72,24 zł22,12 zł15,08 złxxx**

Uwaga!** Od stycznia 2022 roku każdy przedsiębiorca zobowiązany będzie do samodzielnego ustalania sumy składek ZUS. W myśl nowych przepisów wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie bowiem od wysokości osiąganego dochodu oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Osoby mające problem z ustaleniem wysokości składki zdrowotnej mogą skorzystać z kalkulatora składki zdrowotnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kalkulator dostępny jest tutaj.

Jak wypełnić przelew do ZUS roku?

Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy od 5 lat mają prawo do ograniczenia wysokości swoich składek ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Dotyczy to osób, które podjęły działalność gospodarczą najwcześniej 25 sierpnia 2005r., czyli po dniu wejścia w życie nowelizacji.

Liczy się jednak nie data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale data faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności, która powinna być zgodna z datami w deklaracjach zgłoszeniowych ZFA, ZPA, ZUA.

Przedsiębiorcy mogą zadeklarować wyższą kwotę podstawy wymiaru, licząc na wyższe świadczenia emerytalne czy chorobowe i rentowe, jednak mają prawo do niezwykle taniego startu.

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.):

"Art. 18a. 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Art. 18a. 2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób, które:

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej."

Publikacja zawiera linki afiliacyjne