Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT-36

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:25 (aktualizacja: )

Deklarację PIT-36 w roku 2023 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 12%, a nadwyżka dochodu powyżej 120.000 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 za 2022 r. składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej, a ich wynagrodzenia nie podlegają ujęciu na PIT-37.

 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Jeżeli wszystkie przychody podatnika były rozliczane przez płatnika, np. pracodawcę lub jeśli podatnik otrzyma PIT-11 sporządzony przez osobę inną niż płatnik (np. z umowy o pracy przy zbiorach) podatnicy złożą jedynie PIT-37. Jeżeli jednak posiada się kilka tytułów, w tym z niektórych rozlicza się zaliczki na podatek samodzielnie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, to należy rozliczyć się na PIT-36.

PIT-36 - roczne rozliczenie dochodów z działalności gospodarczej

Źródło: shutterstock

Polski Ład 2.0 - ważna rola deklaracji PIT-36 w PIT 2023

Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu, jakie weszły w życie 1 lipca 2022 roku przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku opodatkowani byli ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bądź podatkiem liniowym, jeżeli uznają to za korzystne, mogą zmienić formę opodatkowania w całym 2022 roku na skalę podatkową. Informację o zmianie przekazują naczelnikowi urzędu skarbowego w sezonie rocznych rozliczeń podatku PITna druku PIT-36. 

Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtowo, który chce przejść na skalę, zobowiązany będzie do rozliczenia uzyskanych dochodów w 2022 roku na druku PIT-36, zamiast wcześniej wypełnianego druku PIT-28.

Przedsiębiorca na podatku liniowym, chcący zmienic formę opodatkowania na skalę będzie postępował tak samo. Zamiast wcześniej składanej deklaracji PIT-36L (podatek liniowy) w sezonie rocznych rozliczeń PIT rozliczy druk PIT-36.

Więcej na ten temat w poradniku Ministerstwa Finansów ,,Jak krok po kroku zmienić formę opodatkowania".

Kto składa PIT-36

PIT-36 składają osoby:

  • prowadzące działalność gospodarczą,
  • doliczające straty z lat wcześniejszych,
  • doliczające przychody małoletnich do własnych przychodów, 
  • odliczające w swojej deklaracji podatek minimalny (od posiadanych środków trwałych).

W świetle obowiązujących przepisów PIT-36 dotyczy przede wszystkim osób, które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (12-32%). Deklaracji nie złożą prowadzący działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba, że posiadają dwa rodzaje działalności - jedną opodatkowaną według skali (PIT-36), a drugą - ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28). W tym przypadku złożą oni dwie deklaracje podatkowe - dla każdej działalności odrębnie.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-36 / PIT-36S (30)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2022 r.
PIT/O (26)Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
PIT/M (8)Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/B (19)Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2022 r.
PIT/Z (10)Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy
PIT/ZG (7)Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku

PIT-36 nie złoży podatnik rozliczający działalność gospodarczą prowadzoną liniowo. W tym przypadku rozliczenie liniowe dotyczyć musi całości przychodów z firmy, zatem nie można łączyć opodatkowania firmy podatkiem liniowym i według skali.

Podatnicy, którzy rozliczają się na PIT-36L lub na PIT-28 mogą natomiast składać PIT-36 w związku z innymi zarobkami, np. działalność gospodarcza zgłoszona do podatku liniowego - rozliczana na PIT-36L, przychód ze sprzedaży samochodu – PIT-36.

Z PIT-36 skorzystają również podatnicy, którzy:

  • korzystają z tzw. kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej – w roku bezpośrednio następującym po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w roku przypadającym na dwa lata po tym roku,
  • są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego - w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20% tego dochodu w każdym z tych lat,
  • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • rozliczają podatek minimalny (od środków trwałych).

PIT-36 złożyć należy również:

Uwaga - PIT-36 nie wykorzystają osoby, które opłacają zaliczki na podatek samodzielnie, a PIT-11 wypełnia za nich zatrudniający (np. osoba zatrudnionana podstawie umowy o pomocy przy zbiorach w rolnictwie).

Deklaracja PIT-36 a wspólne rozliczenie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko

W przypadku rozliczenia się łącznie z małżonkiem lub jako osoba wychowująca samotnie dziecko, może zdarzyć się, że jedno z małżonków może rozliczyć się na PIT-37 (np. z pracy), a drugie musi korzystać z PIT-36 (np. działalność gospodarcza). W takim przypadku łącznego rozliczenia dokonać należy na PIT-36.

PIT-36 nie można złożyć łącznie z małżonkiem lub dzieckiem, jeśli podatnik, małżonek podatnika lub dziecko:

W powyższych przypadkach każdy z małżonków dokonuje samodzielnego rozliczenia – jeden np. na PIT-36, a drugi z nich odpowiednim dla niego druku (np. PIT-28).

Podatnik zobowiązany do składania PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT-28 może być w ramach pozostałych swoich przychodów zobowiązany do rozliczenia się na PIT-36.

 

Uwaga! Zmiany we wspólnym rozliczeniu małonków oraz rozliczaniu ulgi dla samotnych rodziców

Za sprawą Polskiego Ładu zmienie uległy przepisy dotyczące wspólnego rozliczania z małżonkiem oraz ulgi dla samotnych rodziców. O szczegółach dowiesz się z poradnika ,,Rozliczenie PIT wspólne z małżonkiem 2022/2023" oraz ,,Samotnie wychowujący dziecko".

Doliczając dochody małoletniego dziecka (gdy nie musi ono rozliczać się samodzielnie, na odrębnej od rodzica deklaracji PIT), należy w miejsce standardowego PIT-37 złożyć PIT-36.

Rozliczenie strat z lat ubiegłych zmusza do złożenia PIT-36 zamiast PIT-37.

PIT-36 za rok 2022 składa się do 2 maja 2023 r. (wtorek).

 

Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest PIT-36?

PIT-36 to druk do rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych, kojarzony najczęściej z prowadzoną jednoosobową działalnością gospodarczą. Jesli prowadzić mała firmę i rozliczasz się na zasadach ogólnych, czyli opodatkowania według skali podatkowej (12 i 32% podatku PIT) to rozliczysz się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-36. Także osoby na etacie, które poza dochodowymi z pracy na umowie zlecenie osiągnęli dochody, od których w trakcie roku samodzielnie odprowadzili zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, muszą swoje wszystkie dochody rozliczyć na PIT-36.

2. Kto musi złożyć PIT-36?

Podatnicy podatku dochodowego

3. Kiedy wypełnia się PIT-36?

Gdy w trakcie roku miało się dochody, od których podatnik był zobowiązany do samodzielnego odprowadzenia zaliczek do urzędu skarbowego, a nie zrobił tego za podatnika pracodawca albo zleceniobiorca. PIT-36 wypełniają przede wszystkim osoby fizyczne, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

4. Skąd wziąć PIT-36?

Najlepiej rozliczyć PIT-36 w programie e-pity lub ze stron MF pobrać interaktywny druk PIT-36. Można oczywiście jeszcze złożyć papierowy druk, ale najwygodniej wypełnić formularz elektronicznie i wysłać online.

5. Jak rozliczyć PIT-36?

Najwygodniej online, elektronicznie w programie e-pity, gdzie intuicyjny kreator podpowie krok po kroku jak wypełnić zeznanie i z jakis ulgi i odliczeń skorzystać.

6. Czy PIT-36 można złożyć przez internet?

Tak, to najwygodniejszy sposób na rozliczenie druku PIT-36 i na szybki zwrot podatku.

7. Czym się różni PIT-36 od 37?

PIT-37 składają osoby zatrudnione na etacie, za które podatki od comiesięcznej pensji płaci pracodawca. Jeśli masz jakiś dochód, za który samodzielnei musisz odprowadzić podatek np. dochody zagraniczne, dodatkowe dochody poza pracą albo prowadzisz działalność gospodarczą - wówczas rozlicz PIT-36.

PIT-36Rozliczenie rocznePodatek PIT